Hooggevoeligheid (HSP)

Eigenschappen van hoogsensitieve mensen.

Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming
Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf
Moeite hebben met het verwerken van indrukken
Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, fantaseren en overwegen)
Een brede belangstelling en mogelijkheid zaken zeer snel te leren
Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang
Het aanvoelen van stemmingen en sferen, het gevoel wordt vaak bepaald door hoe anderen zich voelen
Een sterke intuïtie
Geroerd worden door natuur, kunst en muziek
Vermijding van harde prikkels, zoals gewelddadige films
Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen
Moeite met plannen en het verkrijgen van structuur
Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)
Vaak plichtsgetrouw en perfectionist
Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, kleding of sfeer
Minder goed functioneren als ze geobserveerd worden
Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven
Gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.
Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
Moeite gevoelens van zichzelf en anderen van elkaar te kunnen onderscheiden.
Omdat HSP-ers een sterk ontwikkelde intuïtie hebben, kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Dit houdt in dat ze een gebeurtenis vaak al kunnen voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren).
808052AP Aron_Hoog sensitieve

Test: Ben jij Hooggevoelig (HSP)?Een zelftest van Elaine N. Aron.

Doe de HSP-test...